Kingston Ironkey Vault Privacy 50CHardwarově šifrovaný disk USB pro ochranu dat


Chraňte důležitá data pomocí 256bitového šifrování XTS-AES s certifikací FIPS 197. Vestavěná ochrana proti BadUSB a útokům hrubou silou a testování na podnikové úrovni.

Možnost více hesel pro obnovu dat


Povolte hesla správce, uživatele a jednorázové obnovení. Správce může resetovat heslo uživatele a vytvořit jednorázové heslo pro obnovení přístupu uživatele k datům. Ochrana proti útokům hrubou silou zablokuje hesla User nebo One-Time Recovery při 10 nesprávných heslech zadaných v řadě a kryptografické vymazání jednotky, pokud je heslo Admin zadáno 10krát za sebou nesprávně.

Nový režim přístupové fráze


Vyberte mezi režimem složeného hesla nebo hesla s frází. Heslo může být číselný PIN, věta s mezerami, seznam slov nebo dokonce text - od 10 do 64 znaků.

Dvojí nastavení pouze pro čtení (ochrana proti zápisu)


Vyhněte se útokům malwaru pomocí vynuceného režimu Read-Only nastaveného správcem pro uživatele nebo režimu Read-Only založeného na relaci nastaveného správcem nebo uživatelem.

Lokální správa disků pro malé a střední podniky


Pomocí role správce můžete lokálně spravovat uživatelská hesla zaměstnanců a hesla pro jednorázové obnovení, obnovovat přístup k datům na uzamčených discích a dodržovat zákony a předpisy, pokud je vyžadována forenzní analýza.

Další bezpečnostní funkce


Snižte počet neúspěšných pokusů o přihlášení a frustraci tím, že povolíte tlačítko "oko" pro zobrazení zadaného hesla. Použijte virtuální klávesnici k ochraně zadávání hesla před keyloggery a screenloggery.

Upozornění:

Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.